0988488263

Hồ sơ xin cấp đổi lại Sổ đỏ với toàn bộ diện tích thực tế

Phải làm gì khi diện tích thực tế lớn hơn trong Sổ đỏ?

Diện tích đất trên thực tế khác với Sổ đỏ xảy ra khá phổ biến. Vậy, khi đo đạc lại thửa đất mà diện tích thực tế lớn hơn trong Sổ đỏ thì người dân phải làm gì? Hãy cùng tìm hiểu quy định dưới đây.

Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định:

– Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

– Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Diện tích đất khi cấp đổi Sổ đỏ là diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế, nghĩa là được ghi nhận thêm phần dư ra bên ngoài.

– Người dân không phải mất tiền sử dụng đất khi công nhận với đất chênh lệch sau khi đo đạc vì:

+ Ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với trước kia (không lấn, chiếm);

+ Không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề.

Để được cấp Sổ đỏ với toàn bộ diện tích sau khi đo đạc thì phải đề nghị cấp đổi Sổ đỏ theo thủ tục dưới đây.

Theo điểm c khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP khi đo đạc xác định lại diện tích thì được cấp đổi Sổ đỏ như sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ

– Đơn đề nghị cấp đổi Sổ đỏ theo Mẫu số 10/ĐK;

– Bản gốc Sổ đỏ đã cấp;

Ngoài ra, khi nộp hồ sơ thì xuất trình thêm chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

2. Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ

– Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận hiện hành hoặc Bộ phận một cửa.

– Anh được nộp hồ sơ tại UBND phường nơi có đất nếu có nhu cầu.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trao Phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ.

Bước 3. Giải quyết

Bước 4. Trả kết quả

Thời hạn giải quyết:

– Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

– Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại phường.

Fanpage: https://www.facebook.com/VietNamTuan123

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *